ปืนพก 86 ( ขนาด45 )

- ขนาด 45 มิลลิเมตร

- ยิงไกลสุด 400 เมตร

- ซอง ใส่กระสุนได้ 10 นัด กระสุนมูลฐาน 7 นัด

 

ระบายความร้อนด้วยอากาศของแก๊ซที่ขยายตัวทำให้เกิดการทำงานดังนี้

1. ปลดกระสุน

2. รั้งกระสุนและคัดปอกกระสุนเปล่าทิ้ง

3. ป้อนกระสุนและบรรจุกระสุน

4. ขึ้นนกไกและ ลั่นไก

About these ads