กองทัพอากาศปากีสถาน

                                      ได้เตรียมความพร้อมฝูงบินเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศแบบใหม่แบบ ชาร์ป 2000 อีรีอาย ( saab 2000 Erieye )  ที่จัดหาจากประเทศสวีเดน  จำนวน  4  เครื่อง  จะได้รับมอบครบตามโครงการสินปี  พ.ศ. 2553   ประจำการที่กองบินขับไล่ที่  33  ฐานทัพอากาศมินฮาสแเมือง คามารา จะต้องเตรียมควมพร้อมของนักบินเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำเครื่องบิน  และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน  เครื่องบิน  ชาร์บ  2000  มีความเร็วเดินทาง  340 น็อท เพดานบินสูง 20,000 ฟุต  บินได้นาน  9.5 ช.ม.  เรดาร์ เอรีอายส์ ตรวจการได้ไกล  400 กิโลเมตร  ภัยคุกคามคือฝูงบินขับไล่โจมตีพิสัยไกลของกองทัพอากาศอินเดีย  ซู 30 เอเคไอ จำนวน 8 ฝูงบินขับไล่   รวมทั้งสิ้น  198  เครื่อง

                                                                                              

Advertisements