กองทัพอากาศอินเดีย

tejas

ตกลงเลือกเครื่องยนต์ เทอร์โบแฟนแบบ  จีอี  เอฟ  414  จากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2553  เพื่อจะติดตั้งเครื่องยนต์ขับไล่แบบที่นั่งเดียวของกองทัพอากาศอินเดียแบบเตจาส ( Tejas )  เอ็ม เค . 2 ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศกองทัพอากาศอินเดียมีความต้องการเครื่องยนต์จำนวน 99 เครื่อง  เครื่องบินขับไล่ เตจาส เอ็มเค 2 จะทำการทดลองบินในปี พ.ศ. 2557  เครื่องบินมีน้ำหนักขึ้นสูงสุด 13,000 กิโลกรัม ความเร็ว 1.9 มัค พิสัยบิน 3,000 เมตร อาวุธปืนกลขนาด 23 มิลลิเมตร  ( ลูกกระสุน  220 นัด )  ติดตั้งอาวุธภายนอกลำตัว  8  จุด  ( น้ำหนักรวม 4,000 กิโลกรัม ) กองทัพอากาศอินเดียจะเปิดสายการผลิตภายในเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2554 มีความต้องการเครื่องบินเตจาส จำนวน 220 เครื่อง   โดยแยกเป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยว  200 เครื่อง  และรุ่นฝึก 2 ที่นั่ง 20 เครื่อง

Advertisements