• กองทัพอากาศไทย  

  • มีโครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไไล่ เอฟ -16 เอ / บี จำนวน 18 เครื่อง มีมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ  ที่เรียกว่า เอ็มแอลยู (MLU) จะแบ่งออกเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกปรับปรุงเครื่องบินขับไล่เอฟ – 16 เอ / บีจำนวน 6 เครื่อง (  จากกองบินขับไล่ที่ 4 จากฐานทัพอากาศนครสวรรค์)เวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556 ติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ เอเอ็น/เอพีจี – 68 (วี) 9 ระบบ สงครามอิเล็กทรอนิกส์เอเอ็น/ เอแอลคิว และระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ เอเอ็น/เอแอลอี – 47 จะช่วยให้มีประสิทธิภาพเท่าเครื่องบินขับไล่รุ่นมาตฐานสามารถติดตั้งจรวจนำวิถีพิสัยกลางก้าวหน้าเอไอเอ็ม – 120 ซี ได้ 4 ลูก  สามารถที่จะประจำการต่อไปได้อีก 15 ปี
Advertisements