เป็นการฝึกที่โหดน่าดูเริ่มที่

การลาดตระเวน

เป็นการเดินในลักษณะสลับฟันปลา โดนระวังป้องกันตามข้างทาง

การเคลื่อนที่เร็ว

การเคลื่อนที่เร็ว!!!!!!!!!!!!!วิ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!!!!!!!!!!!!!!!!

ใช้ในการเคลื่อนที่เร็วผ่านที่โล่งแจ้งถ้าช้าก็ ……………………………… เดทครับเดท

การซุ่มโจมตี

แอบ.................แล้วยิง

ใช้ซุ่มโจมตีข้าศึกเมื่อมีคนเรามีกำลังน้อยกว่าใช้ความสามารถส่วนบุคคลใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว

Advertisements