เป็นท่าอาวุธเบื้องต้นที่ต้องเรียนรู้กันประกอบด้วย

 

 

 

ท่าตรงเป็นพื้นฐานของท่าอื่นๆดังภาพ

ท่าตามระเบียบพักเป็นท่าที่ใช้สำหรับยืนฟังผู้บังคับัญชาด้วยความสงบ

ท่าวันทยาวุฒิเป็นท่าที่ต้องใช้ความอดทนนิดนึงท่านี้ใช้ทำความเคารพผู้บังคับบัญชาเมื่อมีอาวุธ

การฝึกทหารใหม่นี้เป็นการฝึกที่เข้มข้นนะครับมีทั้งสุขและทุกข์อยากให้ท่านที่ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติมาอยู่ด้วยกันนะครับจะรู้สึกว่่าความเป็นชายอยู่ตรงนี้แหละครับ

Advertisements