ปก . 93 ( ปืนกล 93 )

อาวุธที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่ช้างตัวเท่ารถ !!+5555

การทำงานของลำกล้องปืน ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุน

ระบายความร้อนด้วยอากาศของแก๊ซที่ขยายตัวทำให้เกิดการทำงานดังนี้

1. ปลดกระสุน

2. รั้งกระสุนและคัดปอกกระสุนเปล่าทิ้ง

3. ป้อนกระสุนและบรรจุกระสุน

4. ขึ้นนกไกและ ลั่นไก

ลักษณะการใช้งานโดยคร่าวๆสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้

1. ความเร็วในการยิง                                  450-550      นัด/นาที

2. ระยะยิงไกลสุด                                      6800 เมตร ( 7400 หลา )                                                                                                                                                                                                                                             

3. ระยะหวังผลบนพื้นดิน                               1830 เมตรลงมา ( 2000หลาลงมา)

4. ระยะหวังในอากาศ                                  725 ลงมา ( 1000 ลงมา )

Advertisements