ปลย. เอ็ม 16 เอ 2

 

 

เป็นอาวุธประจำกายที่มีคุณภาพสูงตามที่กล่าวมา

สามารถแบ่งคุณสมบัติได้ดังนี้

1. ขนาดลำกล้องกว้าง 5.56 มม.

2. น้ำหนักไม่รวมกระสุน 3.99 กก.

3. ยิงไกลสุด 2 กก. ยิงเป็นจุด 600 กม. ยิงเป็นพื้นที่ 800ม.

4. กระสุน 1 ซอง บรรจุ 30 นัด

 

ซองกระสุน

Advertisements